Loading...
Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to koordynowana od 1994 roku przez Międzynarodową Organizację Alzheimer’s Disease International (ADI) kampania informacyjna, prowadzona na całym świecie.
Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji chorych i ich opiekunów.
Każdego roku we wrześniu ludzie ze wszystkich zakątków świata jednoczą się, aby podnieść świadomość i zmierzyć się z piętnem, jakie nadal otacza chorobę Alzheimera i wszystkie rodzaje demencji.
Tegoroczny temat „Poznaj demencję, poznaj chorobę Alzheimera” jest kontynuacją kampanii z 2021 r. , która koncentrowała się na diagnozie, oznakach ostrzegawczych demencji, dalszym wpływie COVID -19 na globalną społeczność osób z demencją i nie tylko.
W 2022 roku kampania będzie koncentrować się na wsparciu postdiagnostycznym. https://www.alzint.org/…/know-dementia-know-alzheimers/
W Światowym Miesiącu Choroby Alzheimera organizacje zrzeszone w AlzheimerPolska będą głośno mówić o problemach i potrzebach osób chorych i ich bliskich, m.in podczas Konferencji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 16 września nt. Sytuacji osób z otępieniem w zaawansowanym stadium choroby.
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera od 28 lat wspiera chorych i rodziny w zmaganiach z chorobą. Od 23 lat prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla osób żyjących z chorobą Alzheimera zapewniając opiekę medyczną, rehabilitację i pielęgnację. Pobyt chorego w naszym domu to wytchnienie i poprawa jakości życia bezpośredniego opiekuna.
O takim wsparciu chorych i ich rodzin będziemy mówili na konferencji.
W konferencji będzie można uczestniczyć on-line.
Zapraszamy do udziału.
Z tej okazji warto przypomnieć 10 najbardziej typowych sygnałów, które powinny nas zaniepokoić i skłonić do kontaktu z lekarzem:
1. Pogarszanie się pamięci.
2. Trudności z wykonywaniem znanych, codziennych zadań.
3. Problemy z wysławianiem się.
4. Dezorientacja w czasie i przestrzeni.
5. Osłabiona umiejętność osądu i oceny.
6. Problem ze znalezieniem przedmiotów w domu.
7. Gubienie rzeczy.
8. Zmiany nastroju i zachowania.
9. Trudności w rozumieniu informacji.
10. Wycofanie się z pracy zawodowej i życia społecznego.
Jeśli zauważycie takie niepokojące zachowania i zmiany u swojego bliskiego, oprócz wizyty u lekarza, warto też nawiązać kontakt z naszą organizacją.
Zapraszamy.