3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, co roku patronuje mu określony temat przewodni.
Tegoroczne hasło brzmi „Zrównoważony rozwój: Nadzieja w technologii”
W Orędziu Sekretarza Generalnego ONZ czytamy:
Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju i nie pozostawić nikogo w tyle, potrzebujemy rozwiązań innowacyjnych.
Wymaga to większej współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu opracowania strategii z udziałem i na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Podstawą tej współpracy musi być aktywne uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem wszystkich aspektów związanych z ich zróżnicowaną sytuacją oraz włączenie tych osób w pełni we wszystkie procesy decyzyjne.
Aż chce się dodać „nic o nas bez nas”
Tak niewiele, a tak dużo. Ta zasada przyświeca naszym działaniom od początku działalności Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
W naszych działaniach zawsze stawiamy na decyzyjność osób z niepełnosprawnościami. W Domu w Ptaszkach i filii w Kukawkach działa Rada Mieszkańców, która ma realny wpływ na wiele aktywności, które są podejmowane przez terapeutów i opiekunki. W Dziennym Domu Pobytu uczestnicy są aktywnymi członkami i kreatorami zajęć terapeutycznych, wycieczek, wyjść na kręgle czy do kina. Towarzyszymy Członkom i Podopiecznym naszego Stowarzyszenia, nie wyręczamy ich i traktujemy podmiotowo.
Z tej okazji wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości życia.
Dziś też jest premiera klipu o naszym Domu.
Zapraszamy do oglądania.

Udostępnij

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!