Loading...

Współpraca pomiędzy Służbą Więzienną i Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Miło nam poinformować, że w dniu 25.03.2024 r. nawiązaliśmy współpracę z Zakład Karny w Siedlcach.
Ze strony stowarzyszenia porozumienie podpisała Pani prezes Maria Leszczyńska a ze strony Zakładu Karnego w Siedlcach Zastępca Dyrektora kpt. Zbigniew Śpiewak.
Na mocy zawartego porozumienia skazani odbywający karę w Zakład Karny w Siedlcach wykonają pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane do prowadzenia zajęć terapeutycznych.