Formy pomocy materialnej i niematerialnej

Pomoc przysługująca choremu na alzheimera i jego opiekunowi Chorzy na alzheimera, a tym samym ich opiekunowie, mogą liczyć na wsparcie. Pierwszym podstawowym dokumentem, o którego wydanie trzeba zadbać to orzeczenie o niepełnosprawności, które wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie upoważnia do: ■ zasiłku pielęgnacyjnego z funduszy gminnych ■ zasiłku opiekuńczego ■