Najczęściej zadawane pytania

Kto to był ten Alzheimer? Alois Alzheimer był niemieckim neuropatologiem, który w 1906 roku po raz pierwszy opisał tę postać otępienia. Czy choroba Alzheimera jest dziedziczna? Dotychczas prowadzone badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Co to jest choroba Alzheimera? Alzheimer to choroba neurodegradacyjna, którą niektórzy nazywają rdzewieniem mózgu. Zazwyczaj na chorobę Alzheimera zapadają osoby