Wsparcie dla seniorów na lata 2023-2025 z Miasta Siedlce i przylegających gmin

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ubiega się o kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „KOTWICA” przeznaczonego dla osób starszych (60+) z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera na lata 2023-2025 oraz inne formy wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych. Mieszkańców miasta Siedlce i przylegających gmin zainteresowanych skorzystaniem z tej formy opieki zapraszam na

Tytuł

Przejdź do góry