18 kwietnia – Europejski Dzień Praw Pacjenta: Polska a ochrona osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów.

18 kwietnia - Europejski Dzień Praw Pacjenta: Polska a ochrona osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów. 18 kwietnia, obchodzimy Europejski Dzień Praw Pacjenta, który ma na celu zwrócenie uwagi na prawa pacjentów i ich opiekunów. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, stawia na poprawę jakości opieki zdrowotnej oraz wsparcie dla osób chorych