WOLONTARIAT

Od września 2016 roku współpracujemy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Wojnowie. W ośrodku przebywają chłopcy, sprawiający duże trudności wychowawcze takie jak: wagarowanie, zażywanie środków odurzających, stosowanie przemocy itp. Zostali w placówce umieszczeni nakazem sądu.

W ośrodku przebywa 60 chłopców z różnorodną przeszłością. Większość z nich pochodzi z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, rodzin które nie potrafiły wytworzyć prawidłowych wzorców relacji wychowawczych. Chłopcy są zaniedbani emocjonalnie, mają zaburzoną hierarchię wartości. Wychowawcy w ośrodku pracują nad wytworzeniem nowych wzorów zachowań i skal wartości. Dzięki posiadanym pasjom są w stanie zaangażować chłopców w różne działania. Jednym z nich jest właśnie wolontariat. Opiekunem wolontariatu jest pani Anna Tarkowska. To ona zaproponowała podjęcie próby zorganizowania wolontariatu chłopców z MOW w naszym Domu. Obawy przed pierwszym spotkaniem były w obydwu grupach, jednakże w momencie przekroczenia przez chłopców progu domu zamieniły się we wzajemne zaciekawienie i otwartość. Pani Tarkowska przyjeżdża z chłopcami już drugi rok i nieustannie mówi, że ma więcej chętnych niż miejsc w samochodzie.

Chłopcy bardzo angażują się w życie naszego domu. Przy pomocy wychowawców organizują dla mieszkańców domu występy okolicznościowe np. Jasełka, przedstawienia na Dzień Babci i Dziadka, na Dzień Kobiet. Pomagają przy pracach na terenie domu, ale także udzielają się podczas terapii. Chętnie wspomagają opiekunki w działaniach takich jak np. karmienie, spacery. Zabawiają też naszych podopiecznych rozmową i zachęcają do aktywności np. grając z nimi w tenisa stołowego czy w piłkę. Dla większości naszych mieszkańców chłopcy są jak wnuki, których nigdy nie mieli i mieć nie będą.

Oprócz własnych inicjatyw chłopcy wspomagają swoją energią i młodością organizowane przez nas pikniki integracyjne, zabawy andrzejkowe. Pomagają przy organizacji, a później aktywnie uczestniczą i opiekują się mieszkańcami. Mają mnóstwo swoich pomysłów: jednym z nich był występ hip-hop bez wulgaryzmów, który odbył się na pikniku.

Uważamy, że wolontariat młodzieży „trudnej”, „zagubionej życiowo”, w placówce dla seniorów z „zagubioną pamięcią” z powodu choroby otępiennej i psychicznej to bardzo innowacyjne działanie. Współpracujemy na wielu płaszczyznach: od zajęć w ogrodzie, poprzez pomoc w opiece, spotkania integracyjne na indywidualnych rozmowach i serdecznych relacjach kończąc. Resocjalizacja młodzieży poprzez wolontariat w naszej placówce jest bardzo skuteczna. Chłopcy angażują się emocjonalnie, nawiązują serdeczne relacje z mieszkańcami i co najważniejsze chcą z nimi przebywać, nie brzydzą się starości i choroby. Udział w wolontariacie jest dobrowolny i postrzegany jako nagroda za dobre oceny i dobre zachowanie.

Ze spotkań korzyść jest obopólna. Nasi podopieczni z utęsknieniem czekają na spotkania z chłopcami, zapamiętują ich imiona, zainteresowania. Mówią o nich „nasi chłopcy”, pytają kiedy przyjadą. Chłopcy cieszą się że są potrzebni, że ktoś ich oczekuje, że ktoś na nich liczy. Nasi mieszkańcy w czasie każdej wizyty poświęcają im maksimum uwagi i sto procent zaangażowania. Uzupełniają braki miłości, zrozumienia, ciepła, bliskości, akceptacji bez żadnych warunków, bez względu na wiek, przeszłość i status społeczny.

Chłopcy wzięli także udział w koncercie charytatywnym, zorganizowanym z okazji zbiórki pieniędzy na wózek dla jednej z naszych pracownic. Zaśpiewali na nim utwory, które sami napisali i do których skomponowali muzykę.

Pod okiem wychowawców na podstawie scenariusza Renaty Orłowskie – pracownicy socjalnej nakręcili filmik, w którym pokazują wspólne działania, potrzeby i marzenia. Celem  było zwrócenie uwagi na chorobę alzheimera i na to jak duże jest zapotrzebowanie na takie placówki jak nasz dom.

Zmagamy się ze zbieraniem pieniędzy na wykończenie dobudowanego skrzydła domu, w którym będzie mogła zamieszkać kolejna grupa osób z „zagubioną” pamięcią.

Filmik można zobaczyć na YouTube pod linkiem:

Choroby, starość nie znajdują się na czele listy zainteresowań obecnej młodzieży, poziom uwrażliwienia społeczeństwa jest coraz niższy. Takie działania jak nasze mają szanse to zmienić i nadają się do tego żeby je powielać w innych placówkach.

Udostępnij

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!