Loading...

Zarząd Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach i Zarząd Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera dziękują wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają naszą działalność.
Swoimi czynami udowadniacie Państwo, że w niespodziewanie ciężkich dla wszystkich momentach nikt nie pozostaje bierny i każdy pomaga na miarę swoich możliwości.
W imieniu naszych Mieszkańców pragniemy wyrazić wdzięczność za okazane serce i życzliwe gesty.

Wsparli nas:

Fundacja KGHM (MUW) – przekazanie środków ochrony osobistej
Agencja Rezerw Materiałowych (MZ; MUW) – przekazanie środków ochrony osobistej
SHAMIR Polska Sp. z o.o. (MUW) – przekazanie środków ochrony osobistej
GAZ Sp. z o.o – przekazanie środków ochrony osobistej
Siepomaga – przekazanie środków ochrony osobistej
Wsparciedlaszpitali – Jysk – przekazanie środków ochrony osobistej
Fundacja Polsat – przekazanie środków ochrony osobistej
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – przekazanie środków ochrony osobistej
Carsed Sp. z o.o., Sp. k. – przekazanie środków ochrony osobistej
Natrix Sp. z o.o. – przekazanie środków ochrony osobistej
Krismar Sp. z o.o., Sp. k. – przekazanie środków ochrony osobistej
Agora
Wydział Polityki Społecznej
NFZ
Wojewoda Mazowiecki