Loading...

Razem możemy więcej

Projekt ma na celu:
1. Zwiększenie dostępności do opieki w warunkach domowych dla osób starszych niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem.
2. Poprawę jakości życia osób starszych, schorowanych, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób chorych.
3. Wymianę doświadczeń, upowszechnienie wiedzy na temat chorób otępiennych.
4. Nawiązanie współpracy miedzy instytucją pomocy społecznej a organizacją pożytku publicznego.

Ze swoimi działaniami chcemy dotrzeć do grupy osób, która zagrożona jest wykluczeniem z powodu choroby otępiennej oraz z braku możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pielęgniarskich na terenie swojej gminy, ponieważ nie są one tam świadczone.

W projekcie zrealizowaliśmy następujące działania:

1. Mobilne usługi opiekuńcze i pielęgniarskie dla osób starszych, niesamodzielnych i chore na otępienie z terenu miasta Siedlce i powiatu siedleckiego (gmina Siedlce, gmina Zbuczyn, gmina Mordy), udzielane w miejscu zamieszkania przez wykwalifikowany personel przez okres siedmiu miesięcy.
2. Wzmocnienie opiekunów faktycznych poprzez odwiedziny opiekuna i pielęgniarki oraz możliwość konsultacji telefonicznych.
3. Współpraca z grupą samopomocową w zakresie wsparcia.
4. Szkolenie kadry instytucji pomocy społecznej w jednej z gmin objętych projektem.