Loading...
Akademia Seniora to projekt Gminy Siedlce oraz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adresowany do seniorów z terenu Gminy Siedlce.
Ma na celu podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie oraz mienie. Do udziału w projekcie zaproszone zostały: ZUS O/Siedlce, Bank Pekao S.A oraz Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
21 września sierpnia w Golicach przedstawiliśmy problematykę zaburzeń pamięci.
Przekazaliśmy też wskazówki jak dbać o mózg, żeby nasza pamięć wystarczyła nam na całe życie. Obejrzeliśmy też film „Mój Tata i Ja”.
Po prelekcji i filmie była dyskusja.
Dziękujemy za zaproszenie do projektu Gmina Siedlce