Loading...

Pomoc przysługująca choremu na alzheimera i jego opiekunowi

Chorzy na alzheimera, a tym samym ich opiekunowie, mogą liczyć na wsparcie.

Pierwszym podstawowym dokumentem, o którego wydanie trzeba zadbać to orzeczenie o niepełnosprawności, które wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenie upoważnia do:
■ zasiłku pielęgnacyjnego z funduszy gminnych
■ zasiłku opiekuńczego
■ ulg podatkowych
■ pierwszeństwa w dostępie do lekarzy specjalistów – w przypadku posiadania orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
■ refundacji środków pomocniczych i rehabilitacyjnych
■ karty parkingowej
■ ulg na przejazdy transportem publicznym.

Ośrodek Pomocy Społecznej:
■ wspiera chorych i ich opiekunów w poszukiwaniu domów pomocy społecznej i pozyskaniu ich częściowego finansowania przez gminę,
■ wspiera samotnych chorych, przez przydzielenie usług opiekuńczych.
■ pomoc przy skompletowaniu dokumentów do umieszczenia w DPS