ZASADY PRZYJĘĆ

Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach dla osób przewlekle chorych psychicznie prowadzony jest przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Opiekę nad pensjonariuszami sprawuje kadra wykwalifikowanych pielęgniarek, terapeutów oraz rehabilitantów, którzy dbają o zdrowie, rozwój i samopoczucie pensjonariuszy.
DPS jest placówką całodobowej opieki dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennym oraz przewlekle psychicznie chorych, które wymagają całodobowej opieki osób drugich.
Osoba ubiegająca się o przyjście do domu powinna rozpocząć starania od wizyty w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie z prośbą o skierowanie do Domu Pomocy.
 2. Zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia i potrzebie zapewnienia całodobowej opieki w warunkach domu pomocy.
 3. Kopia dokumentacji medycznej.
 4. Zaświadczenie od psychiatry lub neurologa o chorobie Alzheimera lub innym zespole otępiennym.
 5. Pisemna zgoda na zamieszkanie w domu pomocy.
 6. Pisemna zgoda na ponoszenie opłaty w wysokości 70% emerytury lub renty.
 7. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej: postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego.
 8. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy.
 9. W przypadku, gdy Gmina odmówi wydania skierowania do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Kolegium Samorządowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzją.

Opłaty za utrzymanie ponoszą:

 1. Mieszkaniec domu 70 % swojego dochodu (renty, emerytury).
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium. W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 3. Gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2.
 4. Koszt miesięcznego pobytu w 2023 r. zatwierdzony przez Starostę Siedleckiego wynosi 5 504,00 zł (Zarządzenie nr 9/2023 Starosty Siedleckiego z dnia 10 lutego 2023 r., D.U. rok 2023 poz. 1803).

Podstawą prawną dotyczącą umieszczania w domach pomocy społecznej jest:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej.
  Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

RZECZY OSOBISTE NIEZBĘDNE PRZY PRZYJĘCIU DO DPS

 • odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy – spodnie – legginsy, spódnica – zależy co mama nosi, bluzki, koszulki z krótkim rękawem, podkoszulek – najlepiej bawełna.
 • odzież zewnętrzną: płaszcz lub kurtkę – co najmniej jeden zestaw,
 • bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety – biustonosz, majtki, slipy, kalesony
 • bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety – koszula nocna, pidżama, szlafrok o ile osoba nosi
 • co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe – kapcie z zakrytą piętą
 • w miarę potrzeby: mydło, pastę i szczoteczkę do mycia zębów, szampon do mycia włosów, kosmetyki: krem, balsam, dla mężczyzn – przybory do golenia, pieluchomajtki, pieluchy, leki o ile używa (zapas na 2 tyg.),
 • co najmniej dwie sztuki ręczników,
 • sztuczną szczękę, aparat słuchowy  – o ile używa,

Prosimy również o dołączenie do wyprawki rzeczy, które mają dla Osoby przeprowadzającej się do DPS wartość sentymentalną: zdjęcia, poduszka Jasiek, radio, itp.