Loading...

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach Gmina Mordy funkcjonuje od 1999 roku.

To pierwsza w Polsce całodobowa placówka podejmująca opiekę nad chorymi na Alzheimera i pokrewnymi chorobami otępiennymi oraz przewlekle psychicznie chorych.

Fundusze na adaptację budynku zostały pozyskane ze środków PFRON, wpłat od indywidualnych darczyńców, sponsorów, a także Samorządów i Gmin. Na jego wyposażenie w 1997r. dostaliśmy sprzęt medyczny, meble, ubrania, sprzęt AGD od członków Komitetu Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Charytatywnych „Quiz” działającym przy Kongresie Polaków w Szwecji.

Dom w Ptaszkach dysponuje 26 miejscami. Przyjmuje pensjonariuszy z terenu całej Polski. Wpisany jest do rejestru domów pomocy społecznej przez Wojewodę Mazowieckiego. Posiada wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską, terapeutyczną, rehabilitacyjną, która co dzień dba o dobre samopoczucie, rozwój i zdrowie naszych mieszkańców. Mieszkańcy są również objęci opieką pedagoga i psychologa.

Dom w Ptaszkach

Ptaszki 6 A/B
08-140, Mordy
tel. 25 631 79 39

dpsptaszki@op.pl