Działamy od 1994 roku

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera działa od 1994 r. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną.
Jesteśmy członkiem i współzałożycielem zrzeszenia organizacji alzheimerowskich ALZHEIMER POLSKA, członkiem Koalicji Na Pomoc Niesamodzielnym oraz Federacji Pacjentów Polskich.

Działania stowarzyszenia ukierunkowane są na osoby dotknięte demencją (otępieniem), której najczęściej występującą postacią jest choroba Alzheimera.
Działalność nieodpłatna to zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat choroby, problemów osoby chorej i jej opiekuna. Edukacją objęte są dzieci, młodzież i dorośli. Prowadzimy ją w formie ogólnodostępnych konferencji, prelekcji, odczytów, warsztatów (w szkołach, Uniwersytetach Trzeciego Wieku), wydawania broszur informacyjnych, artykułów w prasie, audycji radiowych. W ramach wolontariatu młodzieżowego na stałe współpracujemy z Młodzieżowym Ośrodkiem
Wychowawczym. W wakacje sięgamy po wolontariat międzynarodowy. Jest to okazja do międzynarodowej wymiany doświadczeń w pracy wolontariackiej z osobami starszymi i chorymi.
Organizujemy wolontariat rówieśniczy. Prowadzimy praktyki zawodowe i staże z kierunków: pielęgniarstwo, fizjoterapia, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej oraz terapeuta zajęciowy.
Rodziny dotknięte chorobą korzystają z punktu konsultacyjnego, uczestniczą systematycznie w spotkaniach Grupy Wsparcia (Meeting Dem). W fazach zaawansowanych choroby wspieramy rodziny w ich domach (pielęgniarka, opiekun zawodowy).

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!