O NAS

Naszą misją jest dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób chorych na Alzheimera ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie oraz wspieranie rodzin, w których jest choroba Alzheimera we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich walce z chorobą.

Nasze cele realizujemy poprzez:

  • pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównując szanse tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pokrewnymi i psychicznymi oraz ich rodzinom i opiekunom,

  • otwieranie i prowadzenie stacjonarnych i całodobowych placówek udzielających świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne – świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej,

  • popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera, innymi chorobami otępiennymi i psychicznymi,

  • organizowanie różnych form pomocy i samopomocy dla rodzin i opiekunów osób chorych przebywających w warunkach domowych,

Stowarzyszenie

Choroba Alzheimera jest obecnie jedną z największych bolączek XXI wieku.

Z roku na rok coraz więcej osób na nią zapada i są to osoby coraz młodsze. Alzheimer zabiera człowiekowi to co najcenniejsze, pamięć i świadomość istnienia. Jest to choroba nieuleczalna, ale można spowolnić jej objawy dzięki specjalistycznej terapii.

Opieka nad chorym, to 24-godzinny dyżur, bez szansy na wyjście z domu, na wizytę u lekarza, na chwilę wytchnienia. Rodziny opiekujące się chorym w domu oczekują na możliwość umieszczenia swego chorego chociaż na kilka dni w bezpiecznym miejscu, by pomyśleć o sobie i zregenerować siły, by podołać wyzwaniom opieki. Państwo nie zapewnia takiego wsparcia, a organizacje pozarządowe zostały wyłączone z dofinansowania na działalność inwestycyjną.

Podjęliśmy decyzję o rozbudowie domu zbierając przez wiele lat środki. Udało się zebrać na pierwszy etap (stan surowy zamknięty). Kolejne etapy uzależnione są od możliwości pozyskania funduszy.

Obecnie stoimy przed wyzwaniem, zwiększenia ilości miejsc w DPS i poprawienia jakości życia Mieszkańców. Chcemy także przyjmować chorych na krótkie pobyty oraz uruchomić placówkę dziennego pobytu.

Niestety mamy ogromne trudności z pozyskaniem środków na wykończenie budynku.

Ludzie boją się starości i boją się choroby Alzheimera, wolą o niej nie wiedzieć hołdując przekonaniu, że jak się o czymś nie mówi to, to nie istnieje.

Zrealizowanie tej wizji w znacznej mierze zależeć będzie od zrozumienia i pomocy jaką uzyskamy od osób, które wesprą nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku.

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!