Serdecznie zapraszam na spotkanie w dniu 14 maja 2022r. na godzinę 9:00 do Dziennego Domu Pobytu „KOTWICA”
ul. Sokołowska 161, Siedlce

Program spotkania:

1. Ocena pracy DDP „KOTWICA”

2. Efekty pracy zespołu

a) zmiany zachowań i samopoczucia uczestników,

b) osiągnięcia poznawcze uczestników,

c) aktywność w życiu rodzinnym i społecznym,

d) uaktywnienie lub zmiana zainteresowań,

e) zajęcia usprawniające.

3. Zakończenie projektu i co dalej?

4. Swobodne rozmowy i wymiana doświadczeń przy kawie i herbacie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego