Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zorganizowało kolejną edycję Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek.
Konkurs odbywa się pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika Adam Struzik.
Ogłoszenie wyników oraz gala połączona z wręczeniem nagród odbyła się 8 czerwca 2022 r. w ogrodach pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.
W Kategorii „Życie Zawodowe” nagrodę odebrała Renata Orłowska pracownica socjalna naszego Domu Pomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.
Tytuł Lady D. jest skrótem angielskiego wyrażenia Lady Disabled (Dama Niepełnosprawna).
W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii: „Dobry Start”, „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne”, „Życie Zawodowe” – skierowanych do kobiet z niepełnosprawnościami działających w tych obszarach. W ostatniej kategorii – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – nagradzane są kobiety pełnosprawne, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.
W tym roku po raz pierwszy przyznano tytuł Mazowiecki Gentleman D. również w 6 kategoriach.
Całość wydarzenia była tłumaczona na PJM przez Instytut Spraw Głuchych włącznie z występem zespołu Three Of Us.
Patronem medialnym wydarzenia jest portal Integracja
Gratulujemy wszystkim Laureatkom i Laureatom.