Loading...
Na ostatniej lekcji języka angielskiego w Dziennym Domu Pobytu Kotwica uczyliśmy się nazw członków rodziny. 👩‍🏫
Czy wiesz jak ważna jest nauka języka angielskiego w każdym wieku? 🤓☝️
Czy wiesz, że osoby chore na Alzheimera mogą również uczyć się języków obcych? 🧑‍🏫
🗣 Zachowanie umiejętności komunikacyjnych: Nauka języka angielskiego może pomóc osobom chorym na Alzheimera utrzymać umiejętność komunikowania się w późniejszych stadiach choroby. Może to obejmować rozpoznawanie prostych słów i zwrotów, które są używane na co dzień.
🧠 Pobudzenie mózgu: Nauka nowego języka może stymulować mózg i pobudzać różne obszary poznawcze. Wykonywanie różnorodnych zadań językowych, takich jak uczenie się słownictwa, gramatyki i konwersacji, może wpływać na elastyczność poznawczą i ogólne funkcje poznawcze.
🧐 Poprawa pamięci: Wczesne badania sugerują, że nauka języka może pomóc w poprawie pamięci i utrzymaniu zdolności zapamiętywania u osób chorych na Alzheimera. Nauka języka wymaga zapamiętywania nowych słów, struktur gramatycznych i zasad, co może wspomagać umiejętności pamięciowe.
😀 Poprawa samopoczucia: Nauka języka angielskiego może przynieść osobom chorym na Alzheimera korzyści emocjonalne. Udane opanowanie nowego języka może zwiększać poczucie własnej wartości, podnieść nastrój i dostarczać satysfakcji z osiągania postępów.