Loading...
11 września 2023 r. na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach (gmina Mordy) zorganizowaliśmy piknik integracyjny.
Piknik pod nazwą „Radość w Ptaszkach” zorganizowany został po raz 23. Wrzesień na całym świecie obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Obchodzimy go pod hasłem „Nigdy za wcześnie, nigdy za późno”.
Hasło tegorocznego Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na kluczowe czynniki ryzyka otępienia, możliwości jego zmniejszenia, oraz znaczenia odsunięcia w czasie objawów otępienia (demencji).
Zaproszenie na piknik przyjęła pani Małgorzata Cepek Wicestarosta Powiatu Siedleckiego, przedstawiciele Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, nauczyciele oraz słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach – MEDYK
Wśród zaproszonych gości byli również: mieszkańcy i pracownicy Dom nad Stawami Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach wraz z panią dyrektor Marią Wierzejską, DPS Wirów, Dom Pomocy Społecznej im. św. Józefa w Mieni, uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Kotwica”