Loading...
14 czerwca 2023 r. odbył się piknik integracyjny na terenach zielonych Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach filia Kukawki. Piknik to coroczne święto mieszkańców oraz pracowników DPS.
Piknik rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji mieszkańców, pracowników DPS oraz zaproszonych gości. Mszę odprawił Ks. wikary z Parafii Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach.
Następnie pani dyrektor Ewa Żurawska przywitała wszystkich gości i wyraziła podziękowania za ogromną pracę mieszkańców, pracowników oraz wychowanków MOW Wojnów wykonaną przy organizacji pikniku. Pani prezes Maria Leszczyńska w swoim przemówieniu zwróciła się do pracowników DPS dziękując im za codzienną sumienną pracę na rzecz domu pomocy społecznej i jego mieszkańców.
Z łzami w oczach rozstaliśmy się też tego dnia z naszym wieloletnim fizjoterapeutą Leszkiem życząc mu wielu sukcesów w dalszym życiu zawodowym.
Po części oficjalnej rozpoczęliśmy część artystyczną, podczas której uczestnicy DDP Kotwica zaprezentowali skecz „Przychodzi baba do doktora”.
Potem na scenie wystąpili mieszkańcy DPS Kukawki.
Po części artystycznej rozpoczęło się wspólne grillowanie i tańce.
Wśród naszych gości znaleźli się:
Mieszkańcy i pracownicy DPS Wirów
Rodziny naszych mieszkańców
Uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” w Siedlcach
Zarząd Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Z Chorobą Alzheimera dziękuje serdecznie pracownikom, mieszkańcom oraz kadrze i wychowankom MOW Wojnów, którzy włączyli się w organizację pikniku Dzięki Wam udało się stworzyć wyjątkową atmosferę i dać naszym podopiecznym niezapomniane wspomnienia. To dowód na to, że poprzez współpracę i wzajemne wsparcie możemy naprawdę zmieniać świat. 💪
#Alzheimer #AlzheimerSiedlce #DPSPtaszki #DPSKukawki #DPSSiedlce