Loading...

Budowa oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 183,091,97 zł.

Budowa oczyszczalni rozpoczęta w 2017 roku, zakończona 2019 r.