Spotkanie w Klubie Klasa Kobiet.

11 maja 2022 roku odbyło się spotkanie w Klubie Klasa Kobiet, Centrum Łowicka w Warszawie.
Pani dr Edyta Ekwińska wice prezes Związku Stowarzyszeń Alzheimer Polska opowiedziała o działalności organizacji i chorobie Alzheimera.
W ramach działań Alzheimer Siedlce opowiedziałyśmy o metodach wspierania chorych i opiekunów, w różnych fazach choroby. Akcję informacyjno-edukacyjną zaczynamy już od najmłodszych, prowadząc w szkołach podstawowych warsztaty przybliżające objawy choroby i edukujące dzieci z czym mogą się spotkać u swoich dziadków.
Edukujemy młodzież organizując praktyki zawodowe oraz wolontariat. Edukacją objęci są również dorośli. Szkolenia kierujemy do wszystkich, którzy mogą się zetknąć z chorobami otępiennymi. Szkolimy pracowników ośrodków pomocy społecznej, policji, straży miejskiej, szczególnie w zakresie komunikacji i rozpoznawania choroby. Promujemy tworzenie specjalistycznych dziennych domów, pobytu dla chorych z zaburzeniami pamięci jako niefarmakologiczne metody leczenia na, łagodnym etapie choroby. Prowadząc taki dom, wiemy jak ważna w chorobach otępiennych jest terapia i rehabilitacja.
Opieką obejmujemy chorych i rodzinę w każdej fazie choroby. Oferujemy udział w Dziennym Domu Pobytu i aktualnie realizowanych projektach. Opiekunom promujemy warsztaty, wykłady i szkolenia, które pomogą im w mierzeniu się z chorobą. Prowadzimy także Punkt Konsultacyjny i Grupę Wsparcia.
W ostatniej fazie choroby proponujemy wsparcie w postaci terapii, pomocy aż w końcu opieki w Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filia w Kukawkach.

Udostępnij

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!