WOLONTARIAT

WOLONTARIAT Od września 2016 roku współpracujemy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Wojnowie. W ośrodku przebywają chłopcy, sprawiający duże trudności wychowawcze takie jak: wagarowanie, zażywanie środków odurzających, stosowanie przemocy itp. Zostali w placówce umieszczeni nakazem sądu. W ośrodku przebywa 60 chłopców z różnorodną przeszłością. Większość z nich pochodzi z rodzin patologicznych, niewydolnych