Loading...
10 sierpnia mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach wybrali się na wycieczkę do Ziołowy Zakątek.
Mieliśmy okazję zapoznać się z historią ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin ze stanu naturalnego. W otoczeniu ziół i ich niezwykłego aromatu, mogliśmy zasięgnąć wiedzy zielarskiej podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego Ogrodu Botanicznego.
Pokaźna kolekcja roślin liczy ponad 1500 gatunków, położonych na obszarze 12 hektarów. Podczas pobytu w Ziołowym Zakątku, mogliśmy poznać wiele chronionych roślin i dziko rosnących gatunków jadalnych, jak również roślin barwierskich, trujących czy przyprawowych.
Wzięliśmy udział w warsztatach, na których uczyliśmy się przygotowywać herbaty ziołowe na różne dolegliwości. Mieliśmy również możliwość karmienia zwierząt gospodarczych jak kozy, króliki, krowy i drób. Zdobyliśmy wiedzę z zakresu ochrony środowiska, ekologii, anatomii i fizjologii roślin, ekologii stawu i lasu oraz roślin użytkowych. Zapoznaliśmy się z funkcjonowaniem gospodarstwa ekologicznego oraz zwiedziliśmy Podlaski Ogród Botaniczny. Wycieczka została dofinansowana ze środków PFRON.