Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ubiega się o kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „KOTWICA” przeznaczonego dla osób starszych (60+) z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera na lata 2023-2025 oraz inne formy wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych.
Mieszkańców miasta Siedlce i przylegających gmin zainteresowanych skorzystaniem z tej formy opieki zapraszam na spotkanie organizacyjne w dniu 04 czerwca o godzinie 9:00 do Domu Dziennego Pobytu „KOTWICA” w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 161 (budynek Collegium Mazovia).
Prezes SSCA
Maria Leszczyńska