Wizyta studyjna w dziennym domu pobytu

Dzienny Dom Pobytu „Kotwica” dla osób z chorobami otępiennym w tym z chorobą Alzheimera istnieje od ponad roku i jest dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
16 listopada w siedleckim Domu obyła się wizyta studyjna. Gościliśmy Zastępcę Dyrektora Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej panią Elżbietę Bogucką wraz z pracownikami Wydziału Programów Społecznych MCPS Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz przedstawicieli pięciu dziennych domów pobytu realizujących, wraz z nami, pilotażowy projekt na terenie województwa mazowieckiego.
Na spotkanie przybyły: przedstawicielka Urzędu Miasta Siedlce Miasto Przyjazne p. Katarzyna Marciniak-Paprocka Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów uzależnień oraz oficer prasowa Komendy Miejskiej Policja Siedlce w Siedlcach Agnieszka Świerczewska.
Dyrektor domu Maria Leszczyńska zaprezentowała tradycyjne i innowacyjne form terapii. Między innymi terapię z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych AfaSystem i RehaCom. Podjęliśmy współpracę z dr Markiem Małysą z Fundacji „Bridge to the People” prowadzącą wraz z UMK w Toruniu i jej Collegium Medicum badania nad efektami terapii brydżem. Siedlecki dom jako pierwszy wdraża autorski program p. Beaty Gulati terapii językiem angielskim i językiem migowym (PJM) w chorobie Alzheimera.
W trakcie wizyty zaproszeni goście zwiedzili DDP. Odbyły się rozmowy z uczestnikami ich opiekunami, terapeutami i wolontariuszami. Pani Dyrektor przedstawiła również zakres współpracy z Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach – MEDYK.
Na koniec spotkania przedstawiciele DDP z województwa mazowieckiego wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które realizują w swoich domach.
Nazwa Dziennego Domu Pobytu nie jest przypadkowa. „Kotwica” to coś, dzięki czemu, statek zatrzymuje się bezpiecznie. Podobnie ma działać Dom, ma spowalniać chorobę, opóźniać pojawianie się kolejnych faz. Ideą Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” jest zapewnienie osobom starszym aktywizacji i wsparcia od godzin porannych do popołudniowych, od poniedziałku do piątku. W domu zapewniamy zajęcia terapeutyczne które są prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, ale także wsparcie psychologa, lekarza i innych specjalistów. Wiadomym jest, że najlepszym wsparciem dla chorego jest umożliwienie mu korzystanie z terapii w pierwszej łagodnej fazie choroby. W Dziennym Domu Pobytu realizowane są różne metody terapii w tym: trening terapii poznawczej, terapia zajęciowa, trening umiejętności językowych, trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej.
Działania terapeutyczne prowadzone w sposób ciągły w okresie co najmniej roku i dłużej dają szansę na lepszy komfort życia chorego i rodziny. Zajęcia wydłużają normalne funkcjonowanie w otoczeniu oraz opóźniają i skracają najtrudniejszy ostatni okres choroby, bez względu w jakim tempie choroba będzie się rozwijała.
Ogromne znaczenie ma wypracowanie u chorego nawyku odpowiedniego sposobu odżywiania, uporządkowania rytmu dnia, codziennego dbania o podtrzymywanie sprawności ruchowej i samodzielności w podstawowych funkcjach życia.
Po roku działań możemy śmiało powiedzieć, że socjalizacja ma pozytywny wpływ na przebieg choroby. Przestańmy stygmatyzować chorobę Alzheimera i dajmy szansę chorym na godne życie w społeczeństwie.

Udostępnij

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!