Potrzebujemy Europejskiej Strategii Opieki

W ramach dyskusji na temat starzenia się, zainicjowanej przez ogłoszenie EU Green Paper on Ageing na temat starzenia się, Komisja Europejska przygotowuje EU Care Strategy, aby pomóc w sprostaniu obecnym i przyszłym wyzwaniom i możliwościom w sektorze opieki. Dlatego wspólnie z biurem Czerwonego Krzyża UE, Słoweńską Federacją Stowarzyszeń Emerytów i Słoweńskim Czerwonym Krzyżem zorganizowali warsztaty internetowe „W kierunku europejskiej strategii opieki, która zapewnia osobom starszym: Słowenia jako studium przypadku” które odbyły się 23 listopada 2021 r.

Jak wskazuje raport UE na temat opieki długoterminowej z 2021 r. , istnieją aspekty systemów opieki, które wymagają pilnej uwagi. Obejmują one niewystarczający dostęp do opieki, co szczególnie dotyka starsze kobiety, które żyją dłużej i mają zwykle niższe dochody. Dominują również problemy z jakością życia, związane z brakiem wspólnego europejskiego zrozumienia i odpowiednich mechanizmów monitorowania jakości życia.

„COVID-19 pokazał, jak nieodpowiedni jest nasz system opieki długoterminowej. Potrzebujemy ambitnej unijnej strategii opieki opartej na prawach człowieka, jakości, przystępnej cenie, uniwersalności i oferującej wysokiej jakości możliwości pracy i wsparcia dla opiekunów” – powiedział Maciej Kucharczyk, AGE Sekretarz Generalny.

Potrzebne jest podejście oparte na cyklu życia, aby promować zdrowy styl życia na wszystkich etapach życia i wspierać aktywne starzenie się, wskazała Mette Petersen, dyrektor biura Czerwonego Krzyża UE. Ponadto wezwała do wzmocnienia opieki środowiskowej nad osobami starszymi oraz wspierania ich włączenia społecznego i uczestnictwa .

Umożliwienie uczestnictwa osobom starszym jest właśnie dla AGE ostatecznym celem opieki.

„Chcemy opieki, która wspiera poszczególne osoby, aby mogły pozostać włączone i uczestniczyć w społeczeństwie na wszystkich etapach życia. Usługi nie powinny być celem końcowym, ale środkiem do osiągnięcia integracji i włączenia” – podkreślił Borja Arrue, AGE Policy Officer. „To są kluczowe przesłania naszego wewnętrznego procesu Re-thinking Care, realizowanego z naszymi członkami”.

Udostępnij

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!