„Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Kampania informacyjna „Alzheimer – rozumiem – wspieram”

Zagadnienie demencji to ważny problem społeczny, w związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Alzheimer Polska zaprasza do udziału w  kampanii informacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram”. W skład zrzeszenia Alzheimer Polska wchodzi 15 organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką chorób otępiennych. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ma przyjemność być w tym gronie.

Obecnie w naszym kraju z demencją żyje ponad 500 tys. osób, z czego 300 tys. zapada na chorobę Alzheimera. Prognozy mówią, że ta liczba podwoi się za 25 lat. Choroba  dotyczy głównie osób powyżej 60-65 roku życia.

Życie z demencją

Ponieważ osoby w jesieni życia są bardziej narażone na wystąpienie objawów demencji, a społeczeństwo się starzeje. To szacuje się, że co piąta osoba w wieku powyżej 80 lat ma objawy demencji. Zmiany w zachowaniu osób z wczesnymi objawami demencji są często pomijane. Najczęściej są wyjaśniane przez starość i pozostają niezdiagnozowane, a co za tym idzie nieleczone. Demencja może trwać latami, a bliscy często nie potrafią pomóc. Społeczeństwo nie ma  podstawowej wiedzy na temat objawów, czy sposobów radzenia sobie z chorobą oraz tego, gdzie uzyskać pomoc i niezbędne informacje.

Osoby żyjące z otępieniem, bez wątpienia, nadal słyszą, widzą, a przede wszystkim czują. Mają ograniczenia spowodowane otępieniem, a w związku z tym także szczególne potrzeby. Niewątpliwie im lepiej zrozumiemy ich potrzeby, tym lepiej będziemy mogli im pomóc.  Jest kilka możliwości wsparcia rodziny, w której stwierdzono chorobę alzheimera. Jedną z nich jest Dzienny Dom Pobytu.

Dzienny Dom Pobytu

Chcemy podnieść świadomosć potrzeb osób z demencją i ich opiekunów oraz  zastosować wszelkie możliwe środki zaradcze aby spowolnić proces chorobowy.  Jednym z dobrych rozwiązań dla osób żyjących z otępieniem, np. z chorobą Alzheimera, jest skorzystanie z oferty jaka jest dzienny dom pobytu. Ośrodki tego typu zapewniają choremu terapię, zaspokojenie potrzeby kontaktów towarzyskich, logopedię, wyżywienie i zajęcia ruchowe.

Opiekun ma wtedy kilka godzin wytchnienia, a nawet możliwość kontynuowania pracy zawodowej. Ta forma wsparcia często realizowana jest w formie środowiskowych domów samopomocy, przeznaczonych dla osób żyjących z demencją. Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera prowadzi Dzienny Dom Pobytu „Kotwica” do którego serdecznie zapraszamy.

Załączniki:

Udostępnij