Projekt „Nie zgub mnie”.

23 lipca 2021 roku rozpoczęliśmy cykl szkoleń w ramach projektu „Nie zgub mnie” pierwszego w województwie mazowieckim projektu dotyczącego przeciwdziałaniom zaginięć osób starszych.
Pierwsze z nich odbyło się w sali 53 Urzędu Miasta Siedlce.

Spotkanie rozpoczęli partnerzy kampanii: Maria Leszczyńska Prezes Zarządu Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Robert Szczepanik zastępca Prezydenta Miasta Siedlce oraz podinsp. Dariusz Dudek zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach.

Szkolenie było podzielone na cztery części. Rozpoczynał je wykład dotyczący chorób wieku starczego przygotowany przez dr nauk medycznych Edytę Ekwińska, następnie odbyła się projekcja filmu przedstawiającego osobę z chorobą Alzheimera.
Po przerwie swoją prelekcję wygłosiła Maria Leszczyńskiej i Renata Orłowska ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera mówiły o zakresie działalności stowarzyszenia, prowadzonych programów na terenie miasta i powiatu siedleckiego i praktycznych aspektach postępowania z osobami chorymi w podeszłym wieku. Funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach przedstawiła statystyki i procedury dot. postępowania w sprawach zaginięć seniorów.

Udostępnij