Nie zgub mnie – edycja II

Stajemy w obliczu globalnej trudności związanej z postępującym rozwojem chorób otępiennych, dla których obecnie brak skutecznych leków. Zgodnie z Światowym Raportem o Chorobie Alzheimera 2021, opracowanym przez Alzheimer`s Disease International, aż 75% osób chorujących na demencję na świecie nie otrzymało diagnozy, co odpowiada 41 milionom ludzi. Raport podkreśla, że

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W związku z przystąpieniem przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie. Nabór prowadzi Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z

Grupa Wsparcia 29.10.2022

To już ostatnia szansa w tym roku na spotkanie z profesorem Tadeuszem Parnowskim, które odbędzie się: 29 października o godzinie 9.00 w Auli Budynku B przy ul. Sokołowskiej 161. Profesor będzie mówić na temat: Otępienie – kontekst diagnostyczny, opiekuńczy i prawny.  Poruszone zostaną następujące tematy: omówienie innych przyczyn otępienia, opieki w nasileniu

Wolontariat Młodych

Wolontariat Młodych MOW Wojnów w DDP "Kotwica" Wolontariat Młodych najpiękniejsza inicjatywa, która towarzyszy nam w Dziennym Domu Pobytu "Kotwica". Dziś mieliśmy przyjemność gościć chłopców z MOW Wojnów na lekcji języka angielskiego i języka migowego prowadzonego przez p. Beata Gulatiati - dzielnie wspierali nas swoją radością i wiedzą. Potem jak ostatnio,

Tytuł

Przejdź do góry