Nie zgub mnie – edycja II

Stajemy w obliczu globalnej trudności związanej z postępującym rozwojem chorób otępiennych, dla których obecnie brak skutecznych leków. Zgodnie z Światowym Raportem o Chorobie Alzheimera 2021, opracowanym przez Alzheimer`s Disease International, aż 75% osób chorujących na demencję na świecie nie otrzymało diagnozy, co odpowiada 41 milionom ludzi. Raport podkreśla, że

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

W związku z przystąpieniem przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie. Nabór prowadzi Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z

Tytuł

Przejdź do góry