Osoby zainteresowane udziałem w Dziennym Domu Pobytu prosimy o wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie go na adres email: siedlce_alz@op.pl, lub dostarczenie do biura Projektu, które się mieści przy ul. Pescantina 8/72 w Siedlcach

Dzienny Dom Pobytu to pierwsza pomoc w chorobie. Można to porównać do wypadku drogowego – im wcześniej nadejdzie pomoc, tym większa szansa, że poszkodowany przeżyje i będzie mógł normalnie funkcjonować. Tak samo jest z Alzheimerem – chodzi o pomoc w pierwszej fazie choroby, kiedy ona dopiero się ujawniła, kiedy rodzina albo chory zauważyli niepokojące objawy. Wprowadzenie w tym momencie – obok farmakologii, która jest bardzo uboga, bo mimo wielu lat badań do dziś nie ma skutecznego leku na chorobę Alzheimera – terapii, rehabilitacji, prawidłowego stylu życia, może pozwolić choremu na dłuższy okres normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, w rodzinie i bardzo opóźnić okres pomocy całodobowej. Odsunięcie w czasie całodobowej opieki jest bardzo istotne, bo jest ona bardzo trudna i kosztowna. Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoznanie, oswojenie z diagnozą, a przede wszystkim jak najwcześniejsze podjęcie działań, które pozwolą spowolnić rozwój choroby, a może nawet ją zatrzymać. Dlatego pierwszym ogniwem w opiece nad chorym na Alzheimera jest dzienny dom pobytu. Miejsce, które pozwoli osobie chorej przebywać pod okiem fachowców, umożliwi usprawnianie pamięci, pobudzanie emocji, nawiązywanie kontaktów, rozwijanie hobby, zainteresowań lub przekierowanie na nowe zainteresowania, oraz otwarcia na otoczenie i nowe wyzwania osób z otępieniem. Dodatkowo zostaną wypracowane metody w kierunku aktywizacji osoby chorej w uczestniczeniu w życiu lokalnej społeczności.

Główne założenia Dziennego Domu Pobytu “Kotwica”:

 • aktywizacja i integracja osób starszych poprzez bezpośrednie usługi  terapeutyczno – rehabilitacyjne dla osób z Chorobą Alzheimera oraz ich rodzin dostępne codziennie od godziny 8do godziny 16,

 • zapewnienie osobom starszym i niepełnosprawnym opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

 • podtrzymanie osoby z chorobą Alzheimera oraz innymi otępieniami w fazie łagodnego zespołu otępiennego, zapobieganie progresji choroby poprzez umożliwienie pobytu w Domu Dziennego Pobytu

 • tworzenie nowych więzi społecznych poprzez organizowanie wzajemnej pomocy – stworzenie grupy wsparcia, która ma na celu wymianę doświadczeń wśród osób chorych oraz ich rodzin,

 • przygotowanie bezpośredniego opiekuna osoby z chorobami otępiennymi w tym chorobą Alzheimera do prawidłowego pełnienia roli opiekuna poprzez edukację, grupę wsparcia oraz inne działania,

 • budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem – umożliwienie bezpośrednim opiekunom osób chorych podjęcie pracy zawodowej,

 • kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z problemami życia codziennego – warsztaty spowalniające proces otępienny,

 • kształtowanie umiejętności organizowania i zagospodarowania czasu wolnego z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika,

 • twórcze przeżywanie okresu starości – nowoczesne technologie, specjalne programy terapii dostosowane do osób z chorobą Alzheimera, sprawią, że osoby chore będą miały możliwość pogłębiania swoich zainteresowań, aktywne spędzanie czasu, rozwijanie zainteresowań oraz nabywanie nowych umiejętności (m. in. informatycznych, które pozwolą na reaktywację społeczną osób starszych i chorych,

 • wypracowanie nawyku dbania o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową – korzystanie z profesjonalnego sprzętu do rehabilitacji oraz terapii umożliwi osobom starszym poprawienie kondycji fizycznej,

 • wprowadzenie prawidłowego sposobu odżywiania pozwoli na spowolnienie rozwoju choroby.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie go na adres email: siedlce_alz@op.pl, lub dostarczenie do biura Projektu, które się mieści przy ul. Pescantina 8/72 w Siedlcach

FOLDER

Zadanie jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Dzienny Dom Pobytu „Kotwica” jest działaniem projektowym.

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”

Papież Franciszek

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!

2024-04-16T12:24:25+02:00

Tytuł

Przejdź do góry