Summary

Przeczytaj więcej o tym komu pomagamy.

Loading...
Przeczytaj więcej o tym komu pomagamy.

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zlecenie Starosty Siedleckiego od 1999 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.

Nasz Dom wpisany jest do rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Mazowieckiego pod numerem 9, jako typ domu „dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Co to oznacza?

Choć nazwa naszego Domu Pomocy Społecznej wskazuje jedynie na pomoc osobom z chorobą Alzheimera, oferujemy wsparcie nie tylko dla tych pacjentów. Nasz Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, co obejmuje szerokie spektrum schorzeń, w tym:

Alzheimer

Schizofrenia

Schorzenia poudarowe

Schorzenia neurologiczne

Zaburzenia wynikające z nadużywania alkoholu

Inne choroby psychiczne i zaburzenia