Loading...

Stajemy w obliczu globalnej trudności związanej z postępującym rozwojem chorób otępiennych, dla których obecnie brak skutecznych leków. Zgodnie z Światowym Raportem o Chorobie Alzheimera 2021, opracowanym przez Alzheimer`s Disease International, aż 75% osób chorujących na demencję na świecie nie otrzymało diagnozy, co odpowiada 41 milionom ludzi. Raport podkreśla, że jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań w kierunku wcześniejszej diagnozy choroby Alzheimera, wsparcie dla osób z otępieniem w późniejszych fazach stanie się mniej efektywne i znacznie droższe.

Wcześnie zdiagnozowanie choroby oraz odpowiednie wsparcie dla osób z otępieniem może znacznie poprawić ich jakość życia i przeciwdziałać problemom, takim jak zaginięcia, których liczba niestety rośnie.

Osoby starsze stanowią 25 % ogółu społeczeństwa polskiego. W Polsce każdego roku ginie około 6 tysięcy osób starszych. Zwykle poszukiwania odbywają się dzięki pomocy służb ratowniczych i policji, ale niestety nie zawsze kończą się one sukcesem. Z danych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wynika, że tylko w 2020 roku w Siedlcach zaginęło 70 osób, z których większość stanowili seniorzy.

Zaginięcia seniorów to bardzo poważny problem społeczny, który dotyka wiele osób starszych na całym świecie. Mogą mieć one różne przyczyny, w tym choroby takie jak demencja, zaburzenia psychiczne, zagubienie w nowym miejscu, przemoc. Osoby starsze są szczególnie narażone na zagrożenia, takie jak choroby, wypadki, przestępstwa zagrażające ich życiu lub zdrowiu czy dezorientację. W przypadku nagłego zaginięcia, poszukiwania stają się trudniejsze przez wzgląd naograniczone możliwości fizyczne i zdrowotne seniorów.

Jednym z czynników ryzyka rozwoju chorób otępiennych jest nadmierne spożywanie alkoholu, copotwierdzają badania przeprowadzone przez National Institute for Health and Care Excellence.

Regularne i nadmierne spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko rozwoju chorób otępiennych, takich jak choroba Alzheimera i choroba Parkinsona.

Alkohol może wpływać na zdolność mózgu do tworzenia i przetwarzania nowych informacji poprzez uszkodzenie komórek nerwowych i zaburzenie komunikacji między nimi. Nadmierne spożycie alkoholu może również prowadzić do upośledzenia funkcji wykonawczych mózgu, takich jak zdolność do planowania, podejmowania decyzji, kontroli impulsów i przetwarzania informacji werbalnych. W konsekwencji długotrwałe i nadmierne spożywanie alkoholu może prowadzić do rozwoju otępienia alkoholowego. To, jak szybko rozwija się otępienie alkoholowe, zależy od wielu czynników, takich jak długość i intensywność picia alkoholu, genetyka, styl życia i inne choroby.

W odpowiedzi na powyższą diagnozę problemu, została utworzona społeczna kampania „Nie zgub mnie”. Jest to efekt wspólnego działania Miasta Siedlce, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

W ramach zadania „Nie zgub mnie” w 2023 r. przeprowadzimy dwa szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów, MKRPA, pracowników socjalnych, policji i młodzieży. .Zorganizujemy kampanię społeczną mającą na celu zmniejszenie ilości zaginięć osób w podeszłym wieku oraz zapoznanie z algorytmem postępowania w razie zaginięcia.

Przekażemy wiedzę praktyczną z zakresu poprawy bezpieczeństwa seniorów oraz wyposażymy beneficjentów w niezbędne umiejętności zapobiegania i podejmowania interwencji wobec osób zaginionych, w tym chorujących na demencję.

Zorganizujemy dwie lekcje wychowawcze dla rodziców w wybranych szkołach ponadpodstawowych na temat odpowiedzialności rodziców za dzieci oraz niesamodzielnych seniorów. Powiemy o spustoszeniu jakie wywołują używki w mózgach ludzi. Przedstawimy i nauczymy metod reakcji w razie zaginięcia osoby bliskiej. Przygotujemy Kartę Bezpieczeństwa potrzebną w sytuacji kryzysowej. Krok po kroku opowiemy o tym, co zrobić aby pomóc służbom w odnalezieniu bliskich, u których na skutek uzależnień pojawiły się deficyty zaburzeń.