Loading...

W dniu 12.06.2024 r. odbył się piknik integracyjny „Sobótkowe Spotkania” na terenach zielonych Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach filia Kukawki. Tegoroczny piknik był wyjątkowy, gdyż w tym roku obchodzimy 15-lecie istnienia domu.

W spotkaniu udział wzięło około stu czterdziestu osób, w tym ok.70% to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.  Piknik rozpoczęliśmy mszą świętą w intencji mieszkańców, pracowników DPS oraz zaproszonych gości. Mszę odprawił ksiądz proboszcz z Parafii Św. Jakuba Apostoła w Przesmykach.  Następnie pani dyrektor Ewa Żurawska przywitała wszystkich gości i wyraziła wdzięczność  za ogromną pracę mieszkańców, pracowników oraz wychowanków MOW Wojnów wykonaną przy organizacji pikniku. Pani prezes Maria Leszczyńska w swoim przemówieniu zwróciła się do pracowników DPS dziękując im za codzienną bardzo trudną i jakże odpowiedzialną pracę na rzecz domu pomocy społecznej i jego mieszkańców.

Wśród naszych gości znaleźli się: przedstawiciele Urzędu Gminy Przesmyki z Panem Wójtem Markiem Zalewskim na czele, przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Siedlcach Pan Grzegorz Miezianko,  mieszkańcy i pracownicy DPS Wirów,  mieszkańcy i pracownicy  Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach „Dom nad Stawami” z Panią dyrektor Marią Wierzejską,  nauczyciele i słuchacze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach – MEDYK z Panią dyrektor Urszulą Łukasiewicz,  mieszkańcy i pracownicy DPS Mienia, przedstawiciele Banku Żywności w Siedlcach, rodziny naszych mieszkańców, uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Kotwica” w Siedlcach.