DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA W PTASZKACH Z FILIĄ W KUKAWKACH

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na zlecenie Starosty Siedleckiego od 1999 roku prowadzi Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.

Nasz Dom wpisany jest do rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Mazowieckiego pod numerem 9, jako typ domu „dla osób przewlekle psychicznie chorych”.

Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach świadczy usługi:

  • w zakresie potrzeb bytowych,

  • opiekuńcze,

  • wspomagające.

„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”

Papież Franciszek

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!