Formy pomocy materialnej i niematerialnej

Pomoc przysługująca choremu na alzheimera i jego opiekunowi Chorzy na alzheimera, a tym samym ich opiekunowie, mogą liczyć na wsparcie. Pierwszym podstawowym dokumentem, o którego wydanie trzeba zadbać to orzeczenie o niepełnosprawności, które wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenie upoważnia do: ■ zasiłku pielęgnacyjnego z funduszy gminnych ■ zasiłku opiekuńczego ■

Najczęściej zadawane pytania

Kto to był ten Alzheimer? Alois Alzheimer był niemieckim neuropatologiem, który w 1906 roku po raz pierwszy opisał tę postać otępienia. Czy choroba Alzheimera jest dziedziczna? Dotychczas prowadzone badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Co to jest choroba Alzheimera? Alzheimer to choroba neurodegradacyjna, którą niektórzy nazywają rdzewieniem mózgu. Zazwyczaj na chorobę Alzheimera zapadają osoby

Tytuł

Przejdź do góry