W Dziennym Domu Pobytu „Kotwica” spotkaliśmy się przy stole wielkanocnym składając sobie życzenia
i dzieląc się tradycyjnie jajkiem.
Potrawy na stół wielkanocny zostały przygotowane przez uczestników projektu, pod okiem terapeutów.
Żeby tradycja była pełna odbyło się poświecenie pokarmów i wszystkich zgromadzonych.