Loading...
NIGDY ZA WCZEŚNIE, NIGDY ZA PÓŹNO
Never too early, never too late
Hasło tegorocznego Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństw na kluczowe czynniki ryzyka otępienia, możliwości jego zmniejszenia, oraz znaczenia odsunięcia w czasie objawów otępienia (demencji).
Z Raportu na temat choroby Alzheimera z 2019 roku (World Alzheimer Report) wynika, że nadal wiele osób błędnie uważa, że otępienie ( demencja) jest skutkiem normalnego procesu starzenia się. Już sam ten fakt pokazuje, jak ważne są kampanie, takie jak Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera, dla podnoszenia świadomości społecznej, zmiany postrzegania i postaw wobec problemów i potrzeb osób żyjących z otępieniem oraz konieczności poszerzania wiedzy społeczeństw o chorobie Alzheimera i innych formach otępienia (demencji).
Ze względu na liczbę osób żyjących z otępieniem, która prawdopodobnie potroi się do 2050 r., jest niezwykle ważne, aby umieć identyfikować i rozumieć czynniki ryzyka związane z pojawieniem się objawów otępienia i następnie podejmować działania, które zmniejszają to ryzyko. Dotyczy to również osób, u których zdiagnozowano otępienie, ponieważ i dla nich istnieją strategie zmniejszające ryzyko pojawiania się kolejnych objawów. Stąd właśnie temat tegorocznej kampanii: Nigdy za wcześnie, nigdy za późno.
fragment z opracowania: Mirosławy Wojciechowskiej-Szepczyńskiej