Loading...
Różnorodność terapii, takich jak muzykoterapia, sztuka, terapia zajęciowa czy reminiscencja, może stymulować różne obszary mózgu, wspierając utrzymanie lub poprawę funkcji poznawczych u osób z chorobą Alzheimera. Dzięki różnym formom terapii, osoby z demencją mogą angażować różne zasoby poznawcze, co może przyczynić się do opóźnienia procesu pogarszania się funkcji poznawczych.
Różnorodne terapie mogą także pomóc w utrzymaniu lub poprawie zdolności funkcjonalnych, takich jak umiejętności komunikacyjne, motoryczne czy orientacja przestrzenna. Na przykład terapia zajęciowa może pomóc w zachowaniu sprawności manualnej poprzez prace plastyczne lub zajęcia ruchowe.