Dzienny Dom Pobytu Kotwica

Kwiecień w Dziennym Domu Pobytu „Kotwica”

Wystarczyło zaledwie 1,5 miesiąca wzajemnej współpracy zespołu wspierająco-aktywizującego z uczestnikami projektu, aby zauważyć poprawę funkcjonowania w wymiarze psychospołecznym a niekiedy i fizycznym.

Zaledwie po tygodniu pobytu w placówce uczestnicy stwierdzili, że czują się tutaj dobrze są zaopiekowani w każdym wymiarze od higieny osobistej, po posiłki oraz aktywnie spędzony czas. Stacjonarna forma zajęć pozwoliła na wprowadzenie wielu ciekawych form wsparcia terapeutycznego chociażby wprowadzenie kalendarza zmiennego, który codziennie uczestnicy samodzielnie uzupełniają. Sami podkreślają, że dzięki temu wiedzą, jaki jest rok, dzień i miesiąc.

Domowa atmosfera i poczucie bezpieczeństwa.

Podkreślają domową atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, jakie tutaj otrzymują. Uczestnicy są także kwalifikowani do pełnienia dyżurów czystościowych, podczas których dbają o czystość i dobrą organizację przestrzeni w DDP. Podczas dyżuru uczestnik pomaga w stołówce nakrywać do stołu, rozkłada sztućce, dba o porządek w Sali terapeutycznej ustawiając krzesła, zmienia datę w kalendarzu, pomaga roznosić posiłki i zbiera brudne naczynia w porze obiadowej.

Wszyscy uczestnicy przechodzą trening samodzielności i zaradności życiowej poprzez samodzielną zmianę odzieży, obsługę szafek w szatni. W wbrew pozorom nie jest takie proste z uwagi na złożoność czynności oraz planowanie ich wykonania, a także zapamiętanie kolejności ich wykonania.  Nie jest też łatwe z uwagi na zachowanie opiekunów, którzy przyprowadzają uczestników i wyręczają ich w podstawowych czynnościach.

Zwiększenie samodzielności.

W tak krótkim czasie widać wyraźną poprawę u wszystkich uczestników w zakresie samodzielności, większą otwartość na drugą osobę oraz większą motywację do uczestnictwa w zajęciach. Ponadto uczestnicy lepiej komunikują się, precyzyjnie wyrażają swoje potrzeby i poglądy. Codzienne docieranie do wyznaczonego miejsca, punktualność oraz systematyczność także sprzyjają pewnemu rytmowi dnia, któremu są poddawani uczestnicy, co sprzyja zachowaniu pobudzenia i zwiększonej aktywności w ciągu dnia. Jak najbardziej wydaje się być zasadne kontynuowanie w formie stacjonarnej prowadzenie zajęć wspierająco-aktywizujących w DDP „Kotwica” z powodu pozytywnych zmian zauważalnych w zachowaniu się i funkcjonowaniu uczestników.

Możliwości, jakimi dysponują terapeuci także znacząco poprawiają komfort współpracy oraz pozwalają prowadzić bardziej urozmaicone aktywności.

Udostępnij

PODAJEMY RĘKĘ / PODAJ RĘKĘ NAM

Razem możemy więcej, to może oklepane hasło, ale jakie prawdziwe. Każdego roku coraz więcej osób wspiera nasze Stowarzyszenie przekazując darowizny, zwrot podatku a przede wszystkim aktywnie uczestnicząc w życiu fundacji. Czyń dobro, wspólnie z nami. Podaj rękę!