Akademia Seniora projekt Gminy Siedlce Golice

Akademia Seniora to projekt Gminy Siedlce oraz Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, adresowany do seniorów z terenu Gminy Siedlce. Ma na celu podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie oraz mienie. Do udziału w projekcie zaproszone zostały: ZUS O/Siedlce, Bank Pekao S.A oraz Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom