Dzienny Dom Pobytu szansą aktywności zawodowej opiekuna osoby chorej.

Zatrudnienie po 50 roku życia jest ważne nie tylko ze względu na korzyści materialne i podniesienie jakości życia – daje ogromną satysfakcję oraz umożliwia osobisty rozwój. Dłuższa praca przekłada się też na większą aktywność społeczną oraz na wyższą emeryturę..