Wsparcie dla seniorów na lata 2023-2025 z Miasta Siedlce i przylegających gmin

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ubiega się o kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „KOTWICA” przeznaczonego dla osób starszych (60+) z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera na lata 2023-2025 oraz inne formy wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych. Mieszkańców miasta Siedlce i przylegających gmin zainteresowanych skorzystaniem z tej formy opieki zapraszam na

Najczęściej zadawane pytania

Kto to był ten Alzheimer? Alois Alzheimer był niemieckim neuropatologiem, który w 1906 roku po raz pierwszy opisał tę postać otępienia. Czy choroba Alzheimera jest dziedziczna? Dotychczas prowadzone badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Co to jest choroba Alzheimera? Alzheimer to choroba neurodegradacyjna, którą niektórzy nazywają rdzewieniem mózgu. Zazwyczaj na chorobę Alzheimera zapadają osoby

Tytuł

Przejdź do góry