Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to koordynowana od 1994 roku przez Międzynarodową Organizację Alzheimer's Disease International (ADI) kampania informacyjna, prowadzona na całym świecie. Jej celem jest podnoszenie świadomości społecznej oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji chorych i ich opiekunów. Każdego roku we wrześniu ludzie ze wszystkich zakątków świata jednoczą się, aby podnieść świadomość i zmierzyć się

Tytuł

Przejdź do góry