Wsparcie dla seniorów na lata 2023-2025 z Miasta Siedlce i przylegających gmin

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ubiega się o kontynuację funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu „KOTWICA” przeznaczonego dla osób starszych (60+) z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera na lata 2023-2025 oraz inne formy wsparcia seniorów i osób niepełnosprawnych. Mieszkańców miasta Siedlce i przylegających gmin zainteresowanych skorzystaniem z tej formy opieki zapraszam na

GRUPA WSPARCIA Serdecznie zapraszamy opiekunów osób z zaburzeniami pamięci w tym z Chorobą Alzheimera na Grupę Wsparcia, która odbędzie się 12 lutego 2022 o godzinie 9.00 w Dziennym Domu Pobytu "Kotwica" ul. Sokołowska 161, Siedlce W programie: 1. Plan pracy na rok 2022 2. Omówimy sytuację rodzin opiekujących się chorymi

Dzienny Dom Pobytu

Osoby zainteresowane udziałem w Dziennym Domu Pobytu prosimy o wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie go na adres email: siedlce_alz@op.pl, lub dostarczenie do biura Projektu, które się mieści przy ul. Pescantina 8/72 w Siedlcach Kwestionariusz REGULAMIN Dzienny Dom Pobytu to pierwsza pomoc w chorobie. Można

Tytuł

Przejdź do góry