„Nie zgub mnie”- Kampania informacyjno-edukacyjna przeciwko zaginięciom osób starszych

Świat zmaga się z ogromnym problemem rozwoju chorób otępiennych, na które do tej pory nie ma leków. Według Światowego raportu o chorobie Alzheimera 2021 przygotowanego przez Alzheimer`s Diseanse International 75% osób z demencją na całym świecie jest niezdiagnozowanych, co odpowiada 41 milionom osób. W raporcie czytamy, że jeśli nie zaczniemy

Dzienny Dom Pobytu

Osoby zainteresowane udziałem w Dziennym Domu Pobytu prosimy o wypełnienie Kwestionariusza Zgłoszeniowego, podpisanie i przesłanie go na adres email: siedlce_alz@op.pl, lub dostarczenie do biura Projektu, które się mieści przy ul. Pescantina 8/72 w Siedlcach Kwestionariusz REGULAMIN Dzienny Dom Pobytu to pierwsza pomoc w chorobie. Można

Razem możemy więcej

Razem możemy więcej Projekt ma na celu: 1. Zwiększenie dostępności do opieki w warunkach domowych dla osób starszych niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem. 2. Poprawę jakości życia osób starszych, schorowanych, przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej osób chorych. 3. Wymianę doświadczeń, upowszechnienie wiedzy na temat chorób otępiennych. 4. Nawiązanie współpracy miedzy instytucją pomocy

Projekt Alzheimer! Jak żyć?

Alzheimer! Jak żyć? Zapominasz słowa podczas rozmowy, znów nie wiesz, gdzie zostawiłeś klucze, masz problem z zaplanowaniem dnia. Tak to się zwykle zaczyna. Jeśli człowiek nie miał w rodzinie przypadków tej choroby, to niewiele o niej wie. Słyszymy czasem: „Mój ojciec wciąż sam chodzi do sklepu”. A my ostrzegamy: „To proszę uważać,

Dostępność? Jesteśmy na tak!

Dostępność? Jesteśmy na tak! Alzheimer kwalifikowany jest jako choroba psychiczna. Z tej przyczyny traktowana jest jako choroba wstydliwa i ukrywana przez najbliższe otoczenie chorego. Takie postawy powodują, że chory późno trafia do lekarza, choroba jest zbyt późno diagnozowana, a najbliższe otoczenie nie radzi sobie z trudami opieki. Chory na

Tytuł

Przejdź do góry