Loading...

Świat zmaga się z ogromnym problemem rozwoju chorób otępiennych, na które do tej pory nie ma leków. Według Światowego raportu o chorobie Alzheimera 2021 przygotowanego przez Alzheimer`s Diseanse International 75% osób z demencją na całym świecie jest niezdiagnozowanych, co odpowiada 41 milionom osób. W raporcie czytamy, że jeśli nie zaczniemy w porę diagnozować choroby alzheimera to wsparcie osób z otępieniem w późniejszych fazach będzie mniej skuteczne i dużo droższe.  Pięcioletnie badania prowadzone na grupie osób w wieku 40-64 lat przez National Institute for Health and Care Excellence (NICE) dowiodły, że istnieje związek między nadmiernym spożywaniem alkoholu a demencją.
Dodatkowo pandemia wywołana wirusem SARS Cov-2 pogłębiła problemy ludzi w szczególności seniorów oraz osób z otępieniem. Ludzie z dnia na dzień zostali zamknięci w domach. Niewidzialny przeciwnik zmienił świat, doprowadził wiele ludzi do depresji i rozwoju chorób psychicznych, niektórzy zaczęli sięgać po używki w tym coraz częściej po alkohol. Badania wykazują, że alkohol prowadzi do otępień i pogorszenia stanu zdrowia. Wiele osób mieszka sama, często ze sporadycznym kontaktem z rodziną. Otępienie powoduje między innymi, że chorzy gubią się w otoczeniu, które kiedyś było dla nich przyjazne. Chcą wracać do miejsc, w których czuli się bezpiecznie, często do domu
rodzinnego, a nie pamiętają już jak tam dotrzeć. Ich wyprawy bardzo często kończą się zaginięciami. Z danych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach wynika, że tylko w 2020 roku w Siedlcach zaginęło 70 osób z czego większość z nich to były osoby starsze.

Powyższa diagnoza problemu zaowocowała wspólnym działaniem, to znaczy utworzeniem kampanii społecznej pod hasłem „Nie zgub mnie” realizowanej na mocy porozumienia partnerskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. pomiędzy Miastem Siedlce, Komendą Miejską Policji w Siedlcach, Siedleckim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Spółdzielnią Mieszkaniową pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Siedlce Andrzeja Sitnika.
Działania prowadzone w ramach kampanii „Nie zgub mnie” spotkały się z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, dlatego też w 2022 roku powtarzamy ją dla większej ilości osób i rozszerzamy na szkoły.

W ramach zadania „Nie zgub mnie” przeprowadzimy dwa szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, specjalistów, MKRPA, pracowników socjalnych, policji zorganizujemy kampanię społeczną mającą na celu zmniejszenie ilości zaginięć osób w podeszłym wieku oraz zapoznanie z algorytmem postępowania w razie zaginięcia.

Przekażemy wiedzę praktyczną z zakresu poprawy bezpieczeństwa seniorów oraz wyposażymy służby porządkowe w niezbędne umiejętności podejmowania interwencji wobec osób zaginionych, w tym chorujących na demencję.

Dziękujemy za tak liczne przybycie na szkolenie pod nazwą „Nie zgub mnie” które przybliżyło tematykę uzależnień i ich wpływu na chorobę Alzheimera oraz dostarczyło wiedzy nt. powstawania choroby i metod jej zapobiegania. W szkoleniu wzięli udział pedagodzy, terapeuci, nauczyciele, pracownicy służb mundurowych.
Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera realizuje w porozumieniu partnerskim z miastem Siedlce Siedlce Miasto Przyjazne, Policja Siedlce Komendą Miejską Policji w Siedlcach oraz Siedlecką Spółdzielnią Mieszkaniową projekt pt. „Nie zgub mnie!”.